• MKBT: Make Better

  We are a fresh start-up in urban development and regeneration.

OUR SERVICES
 • Servicii de planificare strategică:
  –        Elaborarea de strategii și planuri integrate de dezvoltare la nivel de localitate urbană/rurală, județ, grup de acțiune locală (GAL) sau asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI);
  –        Facilitarea proceselor de consultare și participare publică de dezvoltare locală;
  –        Identificarea surselor de finanțare disponibile la nivel local, național și european pentru proiecte de dezvoltare locală;
  –        Prioritizarea investițiilor și portofoliului de proiecte.

 • Planuri de mobilitate:
  – Elaborarea de studii de fundamentare privind accesibilitatea punctelor de interes la nivel intra-urban și accesibilității și conectivității așezărilor în context regional și recomandări strategice și operaționale;
  – Furnizarea de expertiză specializată pe componentele dezvoltare urbană și economică necesară pentru determinarea parametrilor de mobilitate;

 • Elaborarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului:
  –    Proiectare urbană; planificare urbană și regională (planuri urbanistice generale și planuri de amenajarea teritoriului etc.);
  –    Studii de fundamentare tehnice și socio-economice; analize tematice de arhitectură și urbanism (evoluție urbană, morfologie, centralitate, peisaj etc.);

 • Elaborarea de analize și studii de specialitate:
  –  în domenii precum: regenerare urbană, locuire, servicii și spații publice, peisaj, managementul terenurilor, disparități teritoriale, sisteme de guvernanță urbană, etc.

 • Asistență în designul și implementarea proiectelor de dezvoltare locală:
  – Conceperea pachetelor de măsuri de intervenție, consultarea și implicarea actorilor locali, asistență în identificarea de finanțări și implementare, monitorizarea impactului;
  – Facilitarea de parteneri naționali și internaționali și dezvoltarea de aplicații de finanțare;

 • Asistență pentru companii și investitori:
  – În decizii de localizare sau extindere a activității în profil teritorial;
  – În conceperea și implementarea de proiecte de răspundere socială corporatistă în comunitățile în care activează;