Home / Noutati / Mind the Gap! Innovating for Regional Cohesion and Smart Growth

22
mai
Mind the Gap! Innovating for Regional Cohesion and Smart Growth
Mind the Gap! Innovating for Regional Cohesion and Smart Growth
  • mkbt
  • 1704 Views
  • 0 Comment
  • cohesion policy . integrated territorial investments . investitii teritoriale integrate . romania .

‘Mind the Gap! Innovating for Regional Cohesion and Smart Growth’  a fost atelierul găzduit de Salzburg Global Seminar dedicat politicii de coeziune a Uniunii Europene (UE) pentru perioada 2014-2020, ce a avut loc la castelul Leopoldskron în perioada 17-22 mai, 2014. Anamaria Vrabie a fost invitată în cadrul unui grup de 65 de factori de decizie asupra politicilor publice și experți sectoriali, care s-au reunit pentru o dezbatere asupra dezvoltării durabile și a rolului cheie al orașelor în context regional.

Având o alocare de peste 350 mdl. euro între 2014 și 2020, politica de coeziune este cel de-al doilea cel mai important sector programatic după politica agricolă comună. În timp ce investiții strategice în sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare pot contribui semnificativ către specializarea inteligentă și competitivitatea UE, disparitățile puternice între regiuni necesită o analiză atentă asupra modului în care politicile la nivel european  se implementează la nivel local .

Comisarul pentru politica regională, Johannes Hahn a subliniat , de asemenea, importanța politicii de dezvoltare urbană pentru Comisia Europeană. El a remarcat o schimbare de la o politică urbană axată în mare parte pe investiții în infrastructură, către o politică urbană ce ia în considerare economia locală, dezvoltarea calificărilor persoanelor și reducerea sărăciei. Pentru aceasta, orașele mici și mijlocii sunt instrumentale în calitate de catalizatori pentru dezvoltarea regională.

În cazul României, așa cum a subliniat Anamaria , este o cursă strânsă pentru consolidarea capacității administrative a autorităților locale și a altor actori, concomitent cu nevoia de a corobora principiile directoare existente la nivel de UE cu nevoi documentate la nivel local. În timp ce instrumente novatoare , cum ar fi investițiile teritoriale integrate (ITI) , sunt dezvoltate ca parte a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 ca răspuns la lecțiile învățate din perioada programatică anterioară, acestea sunt greu de pus în practică de către noile state membre sau regiunile mai puțin dezvoltate.

Mai multe informații despre atelier, rezultatele dezbaterii și sesiunilor de lucru, precum și materiale privind politica de coeziune poate fi accesat aici .