Page title

20
sep
  • Pilotarea de procese de planificare participativă în comunități mici
Pilotarea de procese de planificare participativă în comunități mici
  • mkbt
  • 2038 Views
  • 0 Comment
  • consultare publica . local development strategy . orase mici . participatory planning . planificare participativa . public consultation . small towns . strategie de dezvoltare locala .

Pe parcursul ultimelor săptămâni, echipa noastră a organizat consultări publice în toate cele cinci comunități în care, în prezent, desfășurăm procese de planificare strategică. Am lucrat îndeaproape cu un facilitator comunitar care a lucrat în trecut la aplicarea de metode participative, cu CERE și PACT, în diferite comunități din sudul României.

Principala provocare a echipei noastre a fost de a lucra în comunități care nu au trecut niciodată printr-un astfel de proces. Este important de menționat faptul că elaborarea de strategii de dezvoltare locală în România a fost declanșată în principal de integrarea în UE și disponibilitatea fondurilor europene. Solicitarea unui astfel de sprijin financiar este condiționată de existența, în prealabil, a unui document de referință asumat formal care să ateste o evaluare a necesităților și prioritizare a investițiilor necesare în comunitatea locală – ceea ce presupune în esență existența unei strategii.

Elaborarea unei strategii necesită implicarea multor actori locali – pe de o parte primăria, atât cu personalul tehnic cât și aleși locali și, pe de altă parte, ONG-uri locale, antreprenori și agricultori, instituțiile cheie locale (școli, unități sanitare, poliția etc) și cetățeni. Atunci când un astfel de proces se desfășoară pentru prima dată, este necesar ca primăria să ajungă la o înțelegere corespunzătoare cu privire la rolul și utilitatea unei strategii, precum și să asume angajamentul punerii sale în aplicare. Ceilalți participanți necesită sprijin în a crește gradul de conștientizare și capacitatea de a articula nevoile de dezvoltare ale comunității respective, precum și să înțeleagă mandatul și limitările unei primării de a răspunde acestor nevoi. Acest lucru este important pentru a putea proiecta așteptări realiste legat de ceea ce o primărie poate – și ar trebui – să asume versus nevoi de dezvoltare care sunt dependente de implicarea și a altor părți, inclusiv a celor prezenți la consultare, sau reprezintă o consecință a unor factori externi comunității.

Consultările publice, în acest context, deservesc mai multe obiective: de a constitui o listă comună de nevoi și proiecte care să răspundă acestor nevoi; de a genera o primă ocazie de reuniune a comunității pentru a dezbate și reflecta asupra provocărilor comune și a potențialului de dezvoltare local; de a educa discernământ cu privire la ce stă în puterea și inițiativa comunității locale de a face; și de a crește gradul de conștientizare că acțiunea este dependentă nu numai de inițiativa sectorului public, ci din colaborarea și implicarea tuturor actorilor locali.

Pregătirea este esențială. Înainte de sesiunile de consultare, echipa noastră a identificat persoane resursă și să le-a mobilizat să participe. A fost acordată o atenție deosebită spre a aduce în jurul mesei persoane de toate vârstele și diverse profiluri profesionale. A existat destul de mult scepticism și anxietate cu privire la modul în care acest process urma să se desfășoare, însă în final toți partenerii noștri locali au fost impresionați pozitiv de rezultat. Concluziile consultărilor au fost încorporate în analiza diagnostic și SWOT și au contribuit la formularea portofoliul de proiecte din cadrul strategiilor.

Procesul de consultare s-a bazat pe ”metoda cafenelei publice”, utilizată de facilitatori comunitari în diferite procese de participare. Participanții au fost în primă instanță invitați să discute despre provocările și oportunitățile din comunitate și apoi, pe focus group-uri tematice, să propună soluții potențiale. Investițiile în infrastructură, așa cum era de așteptat, au rămas în topul priorităților, deoarece toate comunitățile au nevoi primare ce țin de acces la apă, canalizare, dumuri ș.a. Investițiile de natură soft au fost subestimate în ceea ce privește cererea și impactul preconizat – dar acest lucru este, de asemenea, o manifestare a experienței limitate în a proiecta și implementa astfel de proiecte.

Acest proiect a fost inițiat și finanțat de către OMV Petrom SA, ca o inițiativă de răspundere socială corporatistă având menirea de a ajuta comunitățile locale să se pregătească mai bine pentru mobilizarea de finanțări pe parcursul perioadei de programare 2014-2020.