Echipa

Echipa MKBT

MKBT este o echipă interdisciplinară, cu experiență extinsă în procese de planificare strategică, participare publică, inginerie, arhitectură, urbanism și dezvoltare economică locală.

Echipa noastră combină experiența profesională, susținută și prin practică de teren, în lucru direct cu beneficiarii, cu pregătirea academică consistentă, atât în România cât și în străinătate. Membrii echipei MKBT au lucrat până în prezent cu peste 20 de autorități locale din țară, precum și cu instituții guvernamentale sau internaționale (Banca Mondială, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, ONU-Habitat).

Marina Neagu
Marina Neagu
economist urbanist
Mihai Șercăianu
Mihai Șercăianu
inginer
Anamaria Vrabie
Anamaria Vrabie
economist urbanist
Bogdan Suditu
Bogdan Suditu
geograf
Ana Maria Elian (Țoni)
Ana Maria Elian (Țoni)
urbanist
Profil echipa de bază:
 • Marina Neagu, economist urbanist [citește mai mult ..] 

  Marina Neagu este economist, fiind specializată în economie urbană și dezvoltare economică locală. Deși formația academică de bază îi este în domeniul afacerilor internaționale și economiei, Marina a fost întotdeauna mai interesată de provocarea de a gestiona orașe decât întreprinderi prospere. MKBT oferă, cu siguranță, contextul de a explora ambele. Marina are studii postuniversitare în dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului la Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București, precum și London School of Economics. Pe parcursul ultimilor șapte ani, a lucrat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Banca Mondială, precum și cu firme de consultanță private. În plus, angajamentul său în sprijinirea cercetării și a practicii în domeniul dezvoltării economice locale în România se manifestă și prin susținere de cursuri de economie urbană la Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București, precum și prin activitatea desfășurată în Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală. 

 • Mihai Șercăianu, inginer [citește mai mult ..]

  Mihai Șercăianu is a civil engineer and a committed professional for the use of technology in the service of communities. He has over 6 years of experience in GIS and civil engineering and has been involved in several national and international research and development projects. A graduate of the Technical University of Civil Engineering Bucharest (UTCB), he also holds a PhD in the field of civil engineering, his research focusing on GIS platforms for water losses in municipal networks. Mihai also acts as a teaching assistant within UTCB’s Faculty of Civil, Industrial and Agricultural Engineering, Urban Engineering and Regional Development Specialization and empowers young professionals to explore the real utilitarian aspects of public utility services.

 • Anamaria Vrabie, economist urbanist [citește mai mult ..]

  Anamaria Vrabie este economist, specializată în economie urbană  și dezvoltare economică locală. A inițiat MKBT în 2014 cu convingerea că practica dezvoltării locale trebuie să-și redobândească scara umană și relevanța în spațiul est-european. Este de asemenea co-fondator al Urban INC. Anamaria are peste 8 ani de experiență în planificare strategică, metode experimentale prin cultură, competitivitate regională și dezvoltare economică locală. Munca sa a generat strategii urbane, ghiduri și concepte de dezvoltare și regenerare urbană, consultări publice și noi mecanisme de finanțare ale sectorului cultural. După studii de licență la Academia de Studii Economice, a absolvit studii masterale în Relaţii Internaţionale, specializarea Oraşe şi Urbanism la The New School New York în calitate de bursieră Fulbright.  Este membră a mai multor rețele internaționale, printre care Global Shapers din cadrul Forumului Economic Mondial și a BUILD din cadrul German Marshall Fund.

 • Bogdan Suditu, geograf [citește mai mult ..]

  Bogdan Suditu este geograf, având ca domenii de interes profesional guvernanţa teritorială, politicile de locuire, urbanismul şi amenajarea teritoriului, disparitățile socio-teritoriale etc. Are o bună cunoaștere a administrației publice, vreme de 7 ani ocupând poziții de coordonare în structurile de specialitate privind locuirea, planificarea urbană și teritorială din administrația publică centrală. Are expriență internațională, teza sa de doctorat fiind realizată în cotutela dintre Universitatea din București și Universitatea din Angers (France), iar ulterior a devenit diplomat al Ecole Nationale d’Administration – ENA (Franța). A publicat articole și cărți referitoare la mobilitățile rezidențiale urbane și periurbane din București, expansiunea urbană necontrolată, așezările informale, politicile de locuire și locuirea socială. În acelați timp, este conferențiar universitar la Facultatea de Geografie a Universității din București.                      

 • Ana Maria Elian, urbanist [citește mai mult ..]

  Ana-Maria Elian este urbanist cu specializare în Urbanism și Politici Publice. E pasionată de procese participative de planificare urbană și caută să aducă mereu oamenii în mijlocul oricărei discuții sau acțiuni legată de oraș. În ultimii 4 ani s-a implicat în diferite proiecte de cercetare, activare și planificare urbană prin implicarea comunității în România, Republica Moldova și Suedia. A participat la acțiuni de activare comunitară în spațiu public, la realizarea unor studii de fundamentare pentru elaborarea documentațiilor de urbanism, precum și în conceperea și susținerea unor ateliere de educație urbană. În prezent, caută să construiască legături între gândirea strategică a orașului și acțiuni locale, conduse de comunitate.

Arii de interes:
dezvoltare economică locală, planificare strategică, locuire
infrastructură edilitară, GIS, mobilitate
dezvoltare economică locală, regenerare urbană
locuire, guvernanță și dezvoltarea capacității administrative
regenerare urbană, procese participative, planificare urbană 

Pe lângă echipa de bază a MKBT, implicăm în proiectele noastre numeroși colaboratori cu arii de expertiză precum facilitare comunitară, agricultură și dezvoltare rurală, evaluare de proiect/program ș.a.

_

*Membrii fondatori ai MKBT includ partenerii mai sus menționați și pe Mihai Alexandru, Cătălina Ioniță și Alexandru Gotcă.

Păstrăm memoria vie a prietenilor și colegilor noștrii Mihai și Cătălina, care și-au pierdut viețile în incendiul din Colectiv, pe 30 octombrie 2015, și a căror dedicare și pasiune ne inspiră și animă să dezvoltăm în continuare MKBT.