Home / Dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității în Reșița

Începând cu 2016, MKBT a participat ca membru co-fondator la înființarea Grupului de Acțiune Local Reșița, participând activ la formarea și dezvoltarea GAL-ului. Municipiul Reșița a beneficiat de finanțare UE pentru sprijin pregătitor prin Programul Operațional Capital Uman pentru animarea GAL și elaborarea strategiei de dezvoltare pentru regenerarea urbană a zonelor urbane marginalizate din oraș. În acest context, MKBT a coordonat în perioada septembrie – noiembrie 2017 elaborarea strategiei, lucrând îndeaproape cu membrii GAL și celelalte entități ce au contribuit, în paralel, la colectarea de date și analiza sărăciei și marginalizării sociale în oraș.

Zonele urbane marginalizate ce au făcut obiectul strategiei sunt Mociur, Dealu Crucii, Traian Lalescu 18, Moara Juracek și Colonia Baraj. Un sumar al nevoilor identificate și intervențiilor propuse este disponibil la acest link.

În ianuarie 2018, în urma evaluării Autorității de Management a POCU, strategia Grupului de Acțiune Local Reșița a obținut al treilea punctaj ca valoare (la egalitate cu Sebeș), în clasamentul celor 49 de strategii depuse spre finanțare. Astfel GAL Reșița a trecut în etapa următoare a implementării DLRC, respectiv, pregătirea și depunerea proiectului ce va defini activitatea sa, ca organizație, în următorii ani coordonând intervențiile și bugetul alocat de 7 mil de EUR, atât din FEDR cât și FSE.

MKBT își propune să rămână aproape, ca parter activ al GAL Reșița, în implementarea acțiunilor și intervențiilor propuse în cadrul strategiei realizate sub coordonarea noastră. De asemenea, MKBT va susține GAL Reșița în continuare în a își extinde paleta de acțiuni și cuprindere pentru a putea aborda și alte provocări și zone ce nu au putut fi luate în calcul la momentul strategiei. Spre exemplu, MKBT și GAL Reșița sunt împreună parteneri de implementare în proiectul „No man’s land: locuire informală în comunitățile rome – recunoaștere, responsabilitate și soluții împărtășite” , ce abordează problematica locuirii informale, lucrând ca studii de caz pe zonele Câlnic – Str. Bistra, Țerova – Str. Viitorului și Dealu Crucii (mai multe detalii aici).
__
DLRC, pe larg „Dezvoltare Locală Plasată în Responsabilitatea Comunității”, este o metoda de lucru și un instrument de finanțare promovat de Uniunea Europeană pentru a susține acțiunile integrate, de jos în sus, pentru regenerarea cartierelor marginalizate. Beneficiul acestei abordări este posibilitatea finanțării multi-fond, ce permite realizarea în complementar, simultan, de investiții atât în infrastructură cât și în proiecte de natură soft (sociale, comunitare, educaționale ș.a., deci fără o latură tangibilă) pentru a adresa provocări majore de sărăcie urbană și marginalizare. Implementarea instrumentului DLRC în mediul urban în România presupune formarea unui Grup de Acțiune Locală, compus din organizații ale societății civile, cetățeni și instituții, ce împreună definesc zonele de acțiune ale intervențiilor și elaborează, participativ, o strategie de dezvoltare care cuprinde atât o analiză și prioritizare a problemelor zonelor respective cât și o definire a intervențiilor și investițiilor propuse.