Archive for octombrie, 2020

COCAGNE este un proiect care aduce laolaltă 6 ONGuri din state membre UE care lucrează cu migranți – ce și-au părăsit țara în căutare de azil, din motive medicale sau economice - sau cu grupuri care se confruntă cu diferite forme de excludere socială și economică. Scopul acestui proiect este de a sprijini ONG-urile participante să-și dezvolte abilitățile, practicile și calitatea serviciilor, pentru a servi mai bine grupurile cu care lucrează. În acest scop, partenerii de proiect vor împărtăși și…