Despre MKBT

MKBT: Make Better este o organizație-hibrid, care are deopotrivă statut de ONG și firmă de consultanță, ce activează în domeniul dezvoltării și regenerării urbane în România. MKBT a luat naștere în aprilie 2014 și, de peste 7 ani, oferă asistență tehnică în dezvoltare locală atât entităților publice cât și private.

Mai precis, conturăm, validăm și coordonăm procese de regenerare și dezvoltare prin care cât mai multe orașe din România să devină cea mai bună versiune a lor posibilă și cel mai bun loc pentru locuitori. Pornim de la înțelegerea aprofundată a nevoilor și specificului comunităților locale în care lucrăm. Recunoaștem, în același timp, interconectivitatea provocărilor locale cu cele globale. Astfel, soluțiile propuse de noi sunt ancorate în bunele practici internaționale, punând în valoare – într-o manieră integrată și sustenabilă – cunoașterea și resursele locale.

De asemenea, în ultimii patru ani, de când dezvoltăm proiecte și ca asociație neguvernamentală (Asociația Make Better), am colaborat cu peste 30 de comunități din România sprjinind autorități locale, ONG-uri sau chiar companii pentru a înțelege mai bine comunitățile în care activează și a genera strategii, programe și servicii pentru regenerarea acestora.

În proiectele noastre, be concentrăm pe zone urbane marginalizate și orașe „în declin” (proiecte frecvente am avut în Reșița și în Făgăraș), iar sistemul nostru de lucru se bazează pe planificare participativă, cu comunitatea, construind un ecosistem al organizațiilor locale care se implică în identificarea și rezolvarea problemelor. Temele noastre principale de interes sunt:

              + Locuire, cu o atenție deosebită pe soarta așezărilor informale din România, precum și îmbunătățirea legislației privind accesul la locuințe adecvate pentru categorii vulnerabile. Organizația noastră este, de altfel, unul dintre actorii principali implicați în soluționarea problematicii locuirii informale în România, care a contribuit semnificativ la scrierea proiectului de lege privind așezările informale, promulgată în 2019 (Legea 151/2019, Legea Așezărilor Informale). De asemenea, am creat resurse importante care să ajute autoritățile în a-și dezvolta proiecte care să îmbunătățească calitatea vieții din aceste comunități, precum și proiecte dedicate, pe care le comunicăm pe platforma construită de MKBT, www.locuireinformala.ro.

               + Land management & brownfields: reconversia urbană, implementarea sistemului de co-guvernanță a spațiilor urbane și valorificarea activele urbane existente pentru a îmbunătăți traiul și incluziunea socială.

MKBT sprijină la nivel strategic cât și operațional:

+  Autorități publice locale

în conceperea, organizarea și implementarea inițiativelor de dezvoltare și regenerare a comunităților pe care le deservesc;

+  Companii

în a-și îmbunătăți deciziile de localizare, precum și în a contribui la bunăstarea comunităților în care sunt prezente;

+  Autorități centrale

în formularea și implementarea de politici și programe în sprijinul comunităților locale;

+  ONG-uri,

în documentarea aprofundată a nevoilor comunităților deservite, monitorizarea și evaluarea impactului acțiunilor și proiectelor.

Consultă aici câteva tipuri de servicii pe care le putem acoperi și modul în care am putea colabora în caz că ai o idee pentru orașul sau comunitatea ta.