Home / Asistență tehnică pentru dezvoltare economică locală în Reșița

Reșița este un oraș din sud-vestul României ce a trecut printr-un pronunțat proces de dezindustrializare și restructurare economică. Situri industriale abandonate domină orașul, iar reșițenii, în special cei din generația tânără, părăsesc orașul în absența oportunităților profesionale viabile și diversificate. Retenția forței de muncă este foarte limitată, orașul fiind afectat și de migrația celor apți de muncă înspre state din vestul Europei. Gradual, comunitatea locală a dezvoltat o percepție a unui oraș fără viitor și fără viață socială și fără oportunități de dezvoltare profesională, ceea ce demotivează inițiativele civice și antreprenoriale.

În acest context, proiectul desfășurat de MKBT în parteneriat cu Primăria Municipiului Reșița vizează următoarele obiective:

·       Valorificarea activelor locale ale orașului, constând într-o mai bună evidență și gestiune a fondului construit disponibil (fond de spații comerciale, industriale și fond locativ) și a resurselor funciare / terenurilor disponibile;

·       Creșterea atractivității orașului, pentru rezidenți curenți, noi potențiali rezidenți, investitori și vizitatori;

·       Creșterea capacității primăriei de a atrage investitori și de a dezvolta mediul de afaceri local.

Proiectul se desfășoară în perioada noiembrie 2016 – iulie 2017, având printre produsele rezultate: mape de prezentare a orașului pentru investitori și dezvoltatori, plan de comunicare, inventar al stocului imobiliar al orașului, sesiuni de transfer de cunoștințe către echipa operațională a primăriei și conceperea de fișe de proiect pentru transpunerea în practică a concluziilor ce reies din cadrul acestui proiect.

Vom publica gradual, la secțiunea ‘Noutăți’ pe pagina MKBT, rezultate ale activității noastre în Reșița.  Între timp, vă invităm să răsfoiți un album foto din deplasările noastre pe teren, ilustrativ pentru provocările cu care se confruntă orașul.