Home / Atelier de locuire în Făgăraș

Anul acesta am lansat cu entuziasm Încredere în Făgăraș, o platformă de acțiune și reflecție pentru revitalizarea zonei Țării Făgărașului. În demersul nostru, ne-am propus să lucrăm pe 4 mari teme, care valorifică domeniile noastre de expertiză și interes: (1) Locuire, (2) Re-activare de spații abandonate sau slab valorificate, (3) Antreprenoriat social și (4) Identitate locală și turism, explorând noi căi de acțiune care pot conecta oameni, organizații și inițiative locale. Mai multe despre demersul nostru puteți citi aici.

Una din inițiativele organizate în cadrul platformei Încredere în Făgăraș a fost Atelierul de locuire, organizat în perioada 29-30 septembrie 2016 în Muncipiul Făgăraș, cu doar câteva zile înainte de Ziua Internațională a Locuirii.

Am organizat atelierul împreună cu reprezentanți și responsabili tehnici ai Primăriei Municipiului Făgăraș, dar și reprezentanți ai societății civile, cu scopul de a crește capacitatea administrației locale, partenerilor sociali și furnizorilor de servicii specializate de a identifica, prioritiza și implementa măsuri complexe privind domeniul locuirii în Municipiul Făgăraș. Totodată, atelierul a urmărit să aducă împreună actorii relevanți pentru acest domeniu pe plan local, pentru a stimula cooperarea între aceștia și schițarea unor direcții de acțiune viitoare pe această temă.

Atelierul a fost structurat în două părți: (1) o vizită pe teren în zone din oraș ce ilustrează diferite problematici sensibile de locuire (locuințe colective degradate, gestiune de locuințe aflate în proprietate publică, zone de locuire informală din cartiere marginalizate) și (2) o întâlnire de lucru pentru analiza aspectelor documentate în vizita de teren, pornind de la experiența și cadrul programatic la nivel național, în care au fost abordate: tipologia problemelor (concluzii din teren), repartiția responsabilităților în domeniul locuirii, precizări terminologice și normative, limite ale legislației actuale dar și posibile abordări pentru regenerarea urbană în cartierele degradate și zonele de locuire informală, tipuri de acțiuni și responsabilități.

Descrierea detaliată a atelierului și concluziile acestuia pot fi citite aici.

Fotografii din vizita pe teren pot fi găsite aici.