Home / Atelier de locuire informală în Valea Corbului

Pe data de 3 octombrie 2016 a fost celebrată în întreaga lume Ziua Mondială a Locuirii, un eveniment instiuit de Adunarea Generală a Națiunilor Unite pentru a reaminti an de an unul dintre obiectivele Agendei HABITAT din 1976, anume asigurarea unui adăpost decent pentru fiecare locuitor al planetei.

În contextul acestui eveniment și a urgenței de a aduce în dezbatere problemele locuirii informale din România și posibile piste de acțiune pe această temă, am organizat împreună cu Fundația PACT o vizită-dezbatere tematică în cadrul comunității din Valea Corbului – com. Călinești, jud.Argeș. Valea Corbului este o așezare informală de 280 de case și circa 1.500 locuitori, dezvoltată gradual pe parcursul ultimilor 70 de ani. Prin problemele cumulate, Valea Corbului este una dintre cele mai reprezentative așezări de acest tip, cu un număr alarmant de locuințe construite în extravilan, fără acte de proprietate și în condiții improprii.

Așezările informale sunt o realitate socială și spațială din România care nu ar mai trebui să fie ignorată. Sistematizarea și organizarea acestora necesită politici publice coerente și intervenții complementare din partea autorităților publice, atât la nivel central cât și local, cu responsabilități în domeniul locuirii, al cadastrului și planificării teritoriale, al educației și asistenței sociale. La atelier au participat reprezentanți ai unor instituții relevante, precum: Cancelaria Primului Ministru; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Agenția Națională pentru Romi; Agenția Națională de Cadastru; Consiliul Județean Argeș și Primăria Comunei Călinești.

Atelierul a fost structurat în două părți: (1) Vizită și analiză de teren în Valea Corbului, în cadrul căreia participanții la atelier au identificat și documentat o serie de tipologii de nevoi de locuire și (2) Prezentare-dezbatere despre așezările informale în România și posibile direcții de acțiune pe această temă. În cadrul celei de-a doua părți, s-au abordat: definiția și tipologia așezărilor informale din România; contextul și  statistica acestui tip de așezări în România; Împărțirea responsabilităților în domeniul locuirii informale; Posibile abordări pentru regenerarea urbană în zonele de locuire informală, tipuri de acțiuni și responsabilități.

Descrierea detaliată a atelierului și concluziile acestuia pot fi citite aici.

Vom actualiza treptat la secțiunea „Noutăți” de pe acest site demersurile noastre pe această temă. Între timp, puteți explora câteva imagini de la atelierul din Valea Corbului aici.