Home / Evaluarea impactului măsurilor de integrare pe piața forței de muncă

În octombrie – noiembrie 2015 MKBT a realizat evaluarea impactului proiectului ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă implementat de Asociația pentru Participare Cetățenească (APPC) cu finanțare din Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

În cadrul acestui proiect APPC a realizat cursuri de formare profesională și consiliere pentru integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor ce provin din grupuri vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri ce provin din instituții pentru protecția copilului) din Făgăraș și localități rurale din proximitatea orașului. Activitățile proiectului au fost implementate, în paralel, de parteneri din alte localități respectiv Botoșani, Siret și Alba Iulia. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina proiectului http://www.acces-plus.eu/.

Raportul de evaluare, realizat de MKBT, a analizat impactul și eficacitatea măsurilor și intervențiilor suport oferite grupului țintă în cadrul proiectului de către partenerul APPC. În acest scop, am realizat o cercetare de teren, am organizat focus grupuri cu beneficiari, interviuri cu membrii echipei și analiză a documentelor și datelor proiectului.

Evaluarea a reliefat provocări ale lucrului cu grupuri vulnerabile și ale măsurilor de facilitare a integrării pe piața forței de muncă a acestora, dar și deficiențe ale modului în care sunt gândite programele operaționale finanțate din fonduri europene.