Home / Exemplul Reșița: Încredere în regenerarea orașului

Bilanțul a doi ani de proces MKBT: Make Better Cities într-una dintre cele mai interesante și promițătoare comunități din România: Reșița, Caraș-Severin

Reșița este un oraș din sud-vestul României ce a trecut printr-un pronunțat proces de dezindustrializare și restructurare economică. Situri industriale abandonate domină orașul, iar reșițenii, în special cei din generația tânără, părăsesc orașul în absența oportunităților profesionale viabile și diversificate. Retenția forței de muncă este foarte limitată, orașul fiind afectat și de migrația celor apți de muncă înspre state din vestul Europei. Gradual, comunitatea locală a dezvoltat o percepție a unui oraș fără viitor, viață socială și oportunități de dezvoltare profesională, ceea ce demotivează inițiativele civice și antreprenoriale. Acest album foto din deplasările noastre pe teren este ilustrativ pentru provocările cu care se confruntă orașul.

Cunoscând rolul jucat de percepția și aspirațiile comunității locale într-un scenariu de regenerare urbană și realizând potențialul de dezvoltare al capitalei Banatului montan – superior altor orașe cu populație comparabilă – MKBT: Make Better și asumat, pentru Reșița, rolul de curator de potențial și de manager al încrederii și a inițiat, în 2016, un. complex proces de planificare pentru regenerare urbană.

Am pornit la drum cu obiective ambițioase:

 1. Valorificarea activelor locale ale orașului, constând într-o mai bună evidență și gestiune a fondului construit disponibil (fond de spații comerciale, industriale și fond locativ) și a resurselor funciare / terenurilor disponibile;
 2. Creșterea atractivității orașului, pentru rezidenți curenți, noi potențiali rezidenți, investitori și vizitatori;
 3. Creșterea capacității primăriei de a atrage investitori și de a dezvolta mediul de afaceri local.

Am lucrat în parteneriat strâns cu Primăria Municipiului Reșița + alte organizații și inițiative locale, iar rezultatele încep să se vadă.

Cum ajungem de la „oraș mort”, reședință cenușie sau „ruină”, cum a fost prezentată Reșița în presă, la „Încredere în Reșița”?

Mai jos, un scurt sumar a ceea ce am reușit să facem, în perioada 2016-2018, împreună cu oamenii și comunitatea de la Reșița.

Raportul complet al celor doi ani de planificare pentru regenerare urbană și dezvoltare locală este disponibil aici (format PDF).

MKBT: Make Better Reșița 2016 – 2018

Abordarea MKBT: Make Better pentru regenerarea Reșiței a cuprins 4 piloni principali de acțiune:

 1. Redezvoltare brownfield
 2. Combaterea segregării urbane
 3. Promovarea portofoliului investițional & campania Invest in Reșița
 4. Creșterea capacității locale

Screen Shot 2018-06-27 at 19.07.29

Primele rezultate

 1. Redezvoltare brownfield

- Deși doar 40,65% din totalul siturilor industriale sunt funcționale în prezent, cei 250 de ani de industrie din Reșița sunt foarte vizibili astăzi în oraș: furnale martori, clădiri impresionante și zeci de hectare de teren tip brownfield. În 2016, nu exista nici o informație despre siturile industriale din oraș, regimul de proprietate și potențialul lor.

+ Am inventariat toate siturile industriale din oraș, active sau abandonate. Am făcut 11 fișe de date pentru 19 situri analizate, însumând 380 ha de terenuri industriale. Am făcut cel puțin 17 serii de solicitări de date și interviuri pentru clarificarea proprietăților, disponibilității de utilizare și potențialului de valorificare prin reconversie funcțională – un element esențial pentru planificarea ulterioară.

 1. Combaterea segregării urbane

+ În decursului anului 2016, am inițiat și sprijinit procesul de constituire a Grupului de Acțiune Locală Reșița. Scopul principal a fost acela de a crea o platformă de lucru și colaborare între instituții publice, organizații ale societății civile, operatori economici, reprezentanți ai comunităților marginalizate din oraș pentru a identifica nevoi, a găsi și implementa soluții pentru regenerarea urbană a cartierelor marginalizate din oraș. GAL Reșița s-a constituit oficial în 2017, cu 14 entități din care: 2 instituții, 4 firme, 7 ONG-uri și 1 universitate.

+ În 2017, am coordonat elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru 5 astfel de zone din Mun. Reșița, prin instrumentul de finanțare DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității). Strategia a fost evaluată pe locul 3 în țară ca punctaj și a trecut în etapa de implementare, ceea ce înseamnă o finanțare dedicată de 7 mil. Euro pentru a implementa un prim set de proiecte integrate în aceste zone, bani de cheltuit până în octombrie 2023.

 1. Promovarea portofoliului investițional & campania Invest in Reșița

+ În 2018 am lansat campania „Invest in Reșița” (investinresita.ro), cu scopul de a crește vizibilitatea Reșiței pentru investitori, a îmbunătăți reputația și încrederea în potențialul economic al orașului. Campania a fost precedată de o serie de acțiuni de promovare a oportunităților de investiții a orașului și de creștere a capacității primăriei de a a atrage investitori și de a dezvolta mediul de afaceri local, începute în 2017.

+ 18 întreprinzători locali s-au implicat în campania Invest In Reșița, atât în cadrul galeriei întreprinzătorilor locali, parte componentă a platformei investinresita.ro, cât și în filmul de promovare a orașului, cuprins în platformă.

 1. Creșterea capacității locale

+ În acești 2 ani, am organizat zeci de întâlniri de lucru cu 15 direcții, servicii și compartimente din cadrul primăriei și 5 sesiuni de training pentru direcțiile implicate în procesul de regenerare urbană, pe teme precum dezvoltarea mediului de afaceri local, gestiunea fondului funciar public, comunicare către rezidenți, investitori și turiști.

+ Am organizat 3 focus grupuri pe grupe de vârstă cu locuitori, 29 interviuri cu companii, ONG-uri, departamente din primărie pentru stabilirea unor premise de utilizare pentru această zonă și altele cu potențial din oraș, în timp ce analizam și confruntam cu date și statistici oficiale, care să schițeze profilul economic și social al orașului.

+ În primăvara anului 2018, am sprijinit câteva grupuri de inițiativă locale să se implice în demersul de înființare a unei Fundații Comunitare pentru județul Caraș-Severin, care să se alăture celor 16 astfel de entități deja existente în țară.

MKBT Make Better Resita

 

Eveniment Reșița. Regenerarea orașului, 20 aprilie 2018

La finalul a doi ani de proces de regenerare urbană, MKBT: Make Better și Primăria Reșița au organizat un eveniment de bilanț și au explorat și validat – împreună cu reprezentanți ai comunității, antreprenorilor, instituțiilor și ONG-urilor locale – pașii următori necesari pentru regenerarea orașului. Pe lângă recapitularea etapelor parcurse și a acțiunilor deja întreprinse, evenimentul, găzduit de Primăria Reșița, a prilejuit și prezentarea unui exemplu de proiect de regenerare urbană din România și desfășurarea a patru grupuri de lucru pentru generarea de idei și recomandări de viitor.

În urma discuțiilor au reieșit o serie de principii de lucru pentru demersurile viitoare de regenerare urbană, dar și proiecte concrete, care pot fi implementate în perioada imediat următoare, care să continue sau să completeze demersurile de până acum.

Detalii, aici.