Home / FESSUD- Cercetare aplicată la nivel național despre legătura dintre sistemul financiar și bunăstarea cetățenilor.

Proiectul de cercetare aplicată la nivel național despre legătura dintre sistemul financiar și bunăstarea cetățenilor, s-a desfășurat în perioada februarie- octombrie 2015. Acest proiect a fost coordonat la nivel național de către  Fundația PACT și face parte dintr-un demers pan-european de cercetare denumit FESSUD (Financializare, Economie, Societate și Dezvoltare Sustenabilă), finanțat prin programul cadru 7 al Comisiei Europene.

Implementarea proiectului a implicat adaptarea metodologiei FESSUD la contextul local și organizarea a cinci ateliere în comunități rurale și urbane din România, cu persoane vulnerabile din punct de vedere financiar. Au fost culese opinii și perspective din partea grupurilor cele mai afectate de excluziune financiară din București, Găujani (județul Giurgiu), Pestișani (județul Gorj), Țigănești (județul Teleorman) și Vizurești (județul Dâmbovița).  Concluziile privind provocările și limitările sistemului financiar desprinse din atelierele realizate se regăsesc în raportul național despre financializare ce va fi disponibil în luna noiembrie aici.

Abordarea noastră, în acest context, a fost să poziționăm acest proces ca o ocazie de învățare și conștientizare asupra tipurilor de vulnerabilitate cauzate de excluziunea financiară de către entități active în domeniul dezvoltării locale.  De altfel, echipa MKBT (Make Better) urmărește importanța abordării subiectului în afara cercetării academice, mai ales prin prisma documentării practicilor informale și formale legate de obținerea capitalului necesar pentru diverse aspecte legate de calitatea vieții.