Home / HSSP – Consolidarea inițiativelor de îngrijire și revitalizare de patrimoniu construit

În perioada ianuarie 2024- decembrie 2026 organizăm Heritage Stewardship Support Program (HSSP) în continuarea ediției „Valorificarea spațiilor abandonate pentru dezvoltarea ecoturismului local”, desfășurată între iunie 2022 – iulie 2023, finanțată de Romanian American Foundation (RAF). Scopul HSSP este crearea unui cadru strategic de sprijin, mentorat, colaborare și advocacy pentru inițiativele de revitalizare a patrimoniului construit latent cu precădere, dar nu exclusiv, din cele șapte eco-destinații din România, sprijinite de RAF.

Programul va avea trei componente, care se vor desfășura în paralel.

I. Subprogramul Deschis! – un program de sprijin strategic, mentorat și consolidare a capacității organizațiilor care activează în recuperare și revitalizare de patrimoniu construit latent. Deschis! este implementat de MKBT și Synerb, în perioada aprilie 2024– decembrie 2026, și se adresează inițiativelor din eco-destinațiile: Băile Tușnad, Eco Maramureș, Pădurea Craiului, Colinele Transilvaniei, Țara Dornelor, Țara Hațegului – Retezat și Ținutul Zimbrului, care urmăresc promovarea ecoturismului și creșterea efervescenței civice din aceste zone. Deschis! va oferi și micro-granturi în valoare de maxim 5,000 USD care vor sprijini organizațiile din program să testeze noi activități generatoare de venituri în sprijinul misiunii lor de revitalizare.

II. Consolidarea comunității de învățare și de practică Latent/Emergent și crearea unor contexte de învățare continuă și de colaborare pentru organizațiile implicate în inițiative de revitalizare de patrimoniu contruit. Latent/Emergenta început în cadrul primei ediții și adună deja 55 de membri din toată țara. Formularul de aplicare este deschis mereu: AICI

III. Îmbunătățirea cadrului legal și de politică publică. Împreună cu organizațiile implicate în proiect și cu comunitatea L/E vom susține un demers comun de advocacy în domeniul revitalizării patrimoniului construit latent – pentru eficientizare legislativă și dezvoltarea de politici publice care să înlesnească munca celor activi în domeniu.

Acest demers este finanțat de Romanian – American Foundation (RAF) și contribuie la programul mai amplu de „Dezvoltare a destinațiilor de ecoturism în România”, dezvoltat de RAF împreună cu Fundația pentru Parteneriat și Asociația pentru Ecoturism din România.

Provocările și oportunitățile pe care le-am documentat în prima ediție a programului ne-au încurajat să continuăm să construim cu programul HSSP. Nevoile organizațiilor care activează în revitalizarea de patrimoniu sunt foarte specifice și foarte diverse, iar de cele mai multe ori acestea nu pot fi acoperite de programe generice de finanțare sau sprijin. De exemplu, puținele mecanisme de finanțare publică acoperă de multe ori exclusiv, sau în cea mai mare parte, lucrări de intervenție pe active, fără a lua în calcul costurile de capacitare organizațională sau chiar categorii întregi de administrare a unui sit de patrimoniu (cheltuieli curente de întreținere a spațiilor, lucrul informal cu meșterii locali, costuri pentru sau posibilitatea de refolosire a unor materiale vechi, etc.).

De asemenea, revitalizarea este un proces extrem de complex și îndelungat – dacă toate resursele organizațiilor sunt concentrate pe restaurare, reparații, mentenanța activelor, mai rămâne puțină atenție pentru oameni, echipă, viziune, mecanisme de finanțare sustenabilă. Astfel, multe organizații stagnează sau înaintează extrem de încet, în detrimentul revitalizării, care este oricum o fugă contratimp. Mai mult, astfel de procese necesită mobilizarea unui întreg ecosistem de sprijin, pentru a fi sustenabile și bine ancorate în nevoile și oportunitățile locale.

Ne propunem să răspundem acestor nevoi prin programul HSSP și să continuăm documentarea în amănunt a cât mai multor astfel de inițiative de revitalizare și a provocărilor lor. Avem nevoie de o bună înțelegere a domeniului și a oamenilor care îl țin în viață ca să putem pune pe agenda publică problematica revitalizării patrimoniului construit și ca să propunem împreună un cadru legal de susținere.

Urmăriți secțiunea Noutăți a site-ului pentru a vedea mersul proiectului.