Home / Implicarea diasporei în dezvoltarea locală: studiu de caz Țara Făgărașului

Țara Făgărașului a înregistrat un declin demografic pronunțat în urma a mai multor valuri de migrație către alte țări.  Muncipiul Făgăraș aproape s-a înjumătățit din punct de vedere demografic după 1989, pe fondul dezindustrializării și a deschiderii granițelor spre UE. Migrația internă și externă din Țara Făgărașului afectează profund nu doar economia locală, ci însuși țesutul social și dinamica vieții urbane. Deși cei plecați se simt în continuare parte a comunității locale la nivel identitar, conectarea cu comunitatea de origine și posibilitatea de a fi implicați în mersul lucrurilor acasă sunt limitate, atât din cauza distanței, dar și pentru că nu există instrumente și practici care să faciliteze acest lucru.

Experiența internațională[1] arată însă că, în ciuda distanței geografice, diaspora poate avea un rol activ în dezvoltarea comunităților din care provine, atâta timp cât există punțile potrivite de comunicare și conectare cu cei de acasă. Țara Făgărașului, ca micro-regiune cultural-istorică, se bucură de un context prielnic în acest sens: sentimenul puternic de identitate, apartenență și mândrie prezent în rândul comunităților din zonă persistă în general și în rândul celor plecați în diaspora. Interesul în a dezvolta inițiative cu și pentru diaspora a fost asumat și de autoritățile locale prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Făgăraș, aprobată în 2013, document stategic a cărui elaborare a fost coordonată de membrii ai echipei MKBT.

Din 2016, ne-am asumat alături de Fundația Comunitară Țara Făgărașului misiunea de a ne implica activ în dezvoltarea de instrumente de conectare a diasporei la comunitățile din Țara Făgărașului. Am început cu o primă întâlnire cu diaspora reîntoarsă acasă în luna august în 2016, organizată în cadrul Zilelor Cetății și un chestionar aplicat făgărășenilor întorși temporar, în vizită. Am continuat anul următor  cu un stand dedicat diasporei și o acțiune de cartarea a locurilor de destinație a celor plecați în cadrul „Zilelor Voluntariatului și Inițiativelor Civice 2017”. În 2018 am început să lucrăm sub coordonarea Institutului de Cercetare Făgăraș și alături de Fundația Comunitară Țara Făgărașului la un prim demers de cercetare sistemică a diasporei făgărășene și a potențialul de implicare a acesteia în comunitățile de proveniență din Țara Făgărașului. Rezultatele cercetării sunt disponibile aici și vor fundamenta un fond tematic dedicat diasporei, gestionat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului. Tot în 2018 , FCTF a organizat primul Bikeathon în diaspora și a lansat programul „Țara Făgărașului e Acasă!”, care va îngloba în timp inițiativele pe această temă.

Pentru noi, ca MKBT, fenomenul migrației ne este de interes în contextul mai amplu al lucrului nostru cu provocări de regenerare și dezvoltare urbană a orașelor ce trec prin procese profunde de declin demografic, restructurare economică, abandon și redundanță a fondului construit. Țările din estul Europei se confruntă cu astfel de probleme distinctive față de provocările predominante ale vieții urbane la nivel global – spre ex urbanizarea explozivă, presiunea activității economice asupra mediului. Ne propunem să dezvoltăm o mai bună înțelegere a migrației și a provocărilor de regenerare urbană generate de această. Și în egală măsură să concepem instrumente și programe de acțiune cu privire la:

  • Consolidarea capitalului social local, implicând și construind pe relațiile diasporei cu comunitatea locală;
  • Întărirea rolului și a implicării diasporei în dezvoltarea locală;
  • Valorificarea resurselor locale – de mediu, de fond construit etc – în a consolida mândria și atașamentul local, în a găzdui activități de interes pentru comunitate și în a contribui la animarea și recuperarea încrederii în comunitate;

Publicăm în continuare pe www.încredereînfăgăraș.ro demersurile noastre pe această temă.

[1] Un studiu foarte relevant pe această temă este “Dezvoltarea unui plan pentru implicarea diasporei în dezvoltare: manual pentru politici publice și practicieni”, publicat de OIM și disponibil online aici: https://publications.iom.int/books/developing-road-map-engaging-diasporas-development-handbook-policymakers-and-practitioners.