Home / Strategia Integrată pentru Dezvoltarea Polului de Creștere Cluj Napoca

Elaborarea Strategiei Integrate pentru Dezvoltarea Polului de Creștere Cluj Napoca este o etapă esențială în pregătirea noii perioade de programare a fondurilor europene 2014-2020. De asemenea, este o ocazie importantă și de evaluare a activității Zonei Metropolitane Cluj (ZMC), a primului mandat al Biroului Coordonatorului Polului de Creștere Cluj Napoca și a progreselor înregistrate în implementarea portofoliului de proiecte asumat in 2010.

Proiectul, desfășurat în perioada iunie – noiembrie 2015, va rezulta într-o analiză actualizată a problemelor și oportunităților ce vizează ZMC și a portofoliului de proiecte de propus spre finanțare de din fonduri europene, naționale și locale în anii următori.

Implicarea MKBT (Make Better) în acest proces a presupus elaborarea analizei diagnostic ce vizează competitivitatea și dezvoltarea economică locală a ZMC și sprijin în facilitarea întâlnirilor de consultare. Acest demers este, pentru noi, cu atât mai interesant cu cât analiza a vizat teritoriul extins al Municipiului Cluj Napoca și al zonei sale peri urbane compusă din 17 comune membre ale ZMC, aglomerând împreună aproape 400,000 de locuitori. Atât cercetarea de teren cât și documentarea și analiza de birou au relevat diferențieri semnificative în cadrul zonei, unele localități fiind în strânsă legătură și influență față de orașul central, în timp ce altele, ușor mai depărtate, beneficiază foarte puțin de proximitatea față de dinamica economică a municipiului. Provocarea noastră, prin urmare, ține de designul intervențiilor publice propuse, care să faciliteze efectele de antrenare pozitive înspre zona peri-urbană și să se alinieze în același timp capacităților – instituționale și financiare – ale structurii de guvernanță metropolitană.

Proiectul reprezintă o colaborare cu Urbasofia, contractor principal al Agenției de Dezvoltare Regională Nord Vest, agenție ce a finanțat acest proces și a fost responsabilă cu aducerea în jurul mesei a entităților interesate. Beneficiarul final al procesului de planificare strategică este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj Napoca, ce reprezintă structura de guvernanță a teritoriului vizat de proiect.