Home / Planul strategic de mobilitate urbană Brăila

Planul Strategic de mobilitate urbană Brăila, elaborat în octombrie 2014 – aprilie 2015, stabilește viziunea asupra mobilității la nivelul municipiului și cadrul operațional necesar pentru implementare. MKBT (MakeBetter) a fost implicat în elaborarea celor două faze ale planului, prin expertiza în dezvoltare urbană și mobilitate, cercetare calitativă și cantitativă, precum și consultare și programare.

Brăila, oraș dunărean cu ~200.000 de locuitori, este reprezentativ pentru o serie de aspecte grave care afectează și alte orașe românești: declin demografic, disparități spațiale și funcționale intra-urbane, declin industrial, creșterea ratei de motorizare etc.; pe de altă parte, Brăila are unele particularități importante: structură radio-concentrică planificată, unică în țară, expunere favorabilă la Dunăre etc. Analiza efectuată în prima fază a proiectului a permis identificarea unei serii de discrepanțe la mai multe niveluri: o dezarticulare între structura orașului și tiparele de mobilitate; tranzitarea orașului de către traficul regional cu beneficii reduse pentru oraș; facilități importante cu carențe de accesibilitate; supra-capacitare a unor străzi pentru traficul auto, dar o slabă adaptare pentru traficul pietonal; inter-conectare slabă a mijloacelor de transport.

În timp ce unele din problemele evidențiate se regăsesc și în alte orașe din țară și din afară, în abordarea mobilității accentul principal a fost pus pe determinantele de mobilitate în planul calității vieții și nu ca răspuns imediat la nevoile de deplasare, privilegiind astfel termenul lung. O atenție deosebită a fost acordată motivelor și tiparelor de mobilitate, dar mai ales cadrului urban calitativ ca suport al deplasărilor zilnice.

În opoziție parțială cu investițiile făcute de municipalitate care favorizau și amplificau pe termen lung traficul auto MakeBetter susține ideea că o strategie de mobilitate nu poate fi concepută fără a recunoaște rolul mișcării în crearea unor locuri cu o calitate urbană deosebită. Un astfel de deziderat se poate atinge prin creșterea calității transportului public și prin reconcilierea mijloacelor de transport, dar mai ales prin imaginarea infrastructurii ca fiind intim asociată urbanității.

Planificarea în scenarii, unul din elementele cheie ale proiectului, a urmărit articularea dintre nevoi și posibilități folosind analiza comparativă a mai multe scenarii ca instrument de suport al deciziei optime.