Home / COCAGNE: schimb de experiență cu profesioniști în domeniul deprivării locative și incluziune a migranților

COCAGNE este un proiect care aduce laolaltă 6 ONGuri din state membre UE care lucrează cu migranți – ce și-au părăsit țara în căutare de azil, din motive medicale sau economice – sau cu grupuri care se confruntă cu diferite forme de excludere socială și economică.

Scopul acestui proiect este de a sprijini ONG-urile participante să-și dezvolte abilitățile, practicile și calitatea serviciilor, pentru a servi mai bine grupurile cu care lucrează. În acest scop, partenerii de proiect vor împărtăși și vor discuta despre practici și vor evalua potențialul de replicare și capacitatea de a adopta noi metode de lucru. La acest schimb vor participa membrii și echipele ONG-urilor participante – fie ei angajați, voluntari etc. din diverse profesii: avocați, urbaniști, arhitecți, asistenți sociali, lucrători în domeniul integrării profesionale, coordonatori de proiecte etc.

Proiectul Cocagne este finanțat prin Programul Erasmus +, susținut de Comisia Europeană.

Cele 6 ONGuri participante au sediul în Franța, Italia, România, Polonia și Germania. Vor avea loc vizite pe teren în fiecare dintre cele 5 țări partenere pentru a facilita schimbul de cunoștințe, pentru a implica în procesul de învățare și alte ONG-uri locale și a partaja experiențele fiecărei țări. Un ghid va rezuma practicile cartografiate și partajate în cadrul proiectului, atingând trei subiecte principale:

– Azil și acces la drepturile fundamentale
– Integrare profesională și lingvistică și
– Îmbunătățirea condițiilor de locuire.

Vor fi, de asemenea, cercetate teme transversale precum: metode de participare publică, echitate și gen, provocări ale tinerilor și advocacy.

Pentru MKBT acest proiect este o oportunitate foarte valoroasă de învățare și expunere la practicile din alte state membre ale UE în domeniul locuirii și lucrului cu grupuri marginalizate. Este, de asemenea, o oportunitate de a ne extinde cunoștințele și înțelegerea cu privire la provocările specifice ale integrării migranților – ceea ce ne oferă șansa de a vedea acest fenomen și din perspectiva țărilor-destinație, în contrast și complementar cu lucrul nostru în cercetarea și implicarea diasporei / a emigranților din zone aflate în declin demografic din România, precum Făgăraș și împrejurimile sale.

Iată partenerii proiectului Cocagne:

1. Habitat-Cité, France


Web: www.habitat-cite.org

Habitat-Cité a fost creat în 2003 de oameni din medii diverse – planificare urbană, geografie, arhitectură, fotografie – cu ambiția de a contribui la resorbția slumurilor și a oricărui tip de habitat nedemn din Franța și din întreaga lume. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, membrii fondatori ai Habitat-Cité consideră că este necesar să se acționeze atât asupra construcției și reabilitării locuințelor, cât și asupra aspectelor economice și sociale ale excluziunii.

2. Cooperativa Orso, Italy


Web: www.cooperativaorso.it

Orso este o cooperativă socială născută în 1987. Funcționează pe teritoriul regiunii Piemont, în principal în provinciile Asti, Cuneo și Torino, cu scopul de a promova accesul egal la piața muncii pentru grupurile marginalizate și cetățenia deplină a oamenilor din societate.

3. Center for Independent Social Research e.V., Germany


Web: www.cisr-berlin.org

Centrul pentru Cercetări Sociale Independente (CISR) eV este o asociație non-profit care a fost fondată în 2015 la Berlin de către cercetători din domeniul științelor sociale, experți și actori ai societății civile. Principalele sale obiective sunt sprijinirea și implementarea proiectelor de cercetare în științe sociale, precum și promovarea dezvoltărilor societății civile în țările post-socialiste.

Membrii CISR dezvoltă proiecte ale societății civile și abordează provocările cu care se confruntă societățile post-socialiste, valorificând experiența și activitatea de cercetare.

4. Rule of Law Institute, Poland


Web: https://panstwoprawa.org

Fundația Rule of Law Institute este o organizație neguvernamentală creată de un grup de avocați polonezi și americani, afiliată Facultății de Drept a Universității Catolice din Lublin. Institutul a fost înființat în 2001. Promovează cultura juridică în societate, dezvoltarea profesională continuă a avocaților, promovarea cunoașterii dreptului european și a ideii de integrare europeană, protecția drepturilor omului, precum și servicii de reprezentare legală și consiliere pentru solicitanții de azil.

5. The Asylum Working Group Heidelberg eV, Germany


Web: www.asyl-heidelberg.de

Asylarbeitskreis Heidelberg e.V. a fost fondată în 1995 o data cu primul „val” de refugiați din fosta Iugoslavia în Germania. Activitatea organizației se bazează în mare parte pe membri voluntari, – 142 de persoane în prezent – având doar un angajat finanțat de orașul Heidelberg.

ONG-ul este dedicat sprijinirii refugiaților din Heidelberg în toate aspectele noii lor vieți – acompaniere pentru interpretare lingvistică în diferite locuri, învățarea limbii germane, gestionarea diferitelor procese administrative, timp liber, consiliere juridică, integrare pe piața muncii etc.

6. Make Better Association (MKBT), Romania


Web: www.mkbt.ro

MKBT este o organizație interdisciplinară care reunește profesioniști din domeniul planificării urbane, științelor sociale și ingineriei urbane care lucrează pe probleme de regenerare urbană. Ne-am dedicate activitatea până în prezent preponderant comunităților aflate în declin demografic, afectate de migrație și restructurare economică. Deprivarea locativă a grupurilor marginalizate este unul dintre domeniile cheie de lucru ale ONG-ului nostru.

Foto: George Popescu, 2017, Valea Corbului