Home / Sprijin în pregătirea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă în România

În perioada oct 2020 – iul 2021, MKBT a fost implicată într-un amplu proiect de asistență tehnică comisionat de Comisia Europeană ce a oferit sprijin tehnic Guvernului României în pregătirea Planurilor Teritoriale pentru o Tranziție Justă în România. Proiectul a fost implementat de un consorțiu condus de Frankfurt School of Finance and Management, din care au făcut parte Cambridge Econometrics, Eurom și MKBT (divizia noastră de consultanță).
Planurile Teritoriale pentru Tranziție Justă (PTJ) sunt instrumentele de planificare strategică pe baza cărora 6 județe din România – respectiv Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Mureș și Prahova – vor putea accesa finanțare din cadrul Fondului pentru o Tranziție Justă (FTJ).
FTJ, prezentat in 2020, este unul dintre pilonii Mecanismului pentru o Tranziție Justă, instrumentul de finanțare a tranziției energetice țintită prin Pactul Ecologic European, lansat in 2019. Acest fond se concentrează pe asigurarea finanțării pentru diversificarea economică a celor mai afectate teritorii în procesul de tranziție climatică și asupra recalificării și incluziunii active a persoanelor ocupate și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în aceste teritorii.
Pactul Ecologic European stabileste parcursul către o nouă politică de creștere durabilă pentru Europa și propune niște ținte ambițioase pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, într-un mod eficient și echitabil. Pentru a-și atinge obiectivele climatice, România trebuie să reducă exploatarea minieră a cărbunelui, și să realizeze conversia, modernizarea sau închiderea instalațiilor care implică arderea combustibililor fosili sau a altor activități care generează gaze cu efect de seră (GES). Așadar, cele mai afectate teritorii din România – menționate mai sus – au fost selectate având în vedere dependența lor de combustibili fosili, inclusiv cărbune, turbă și șisturi bituminoase, sau de procese industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră (GES).
Pentru a accesa finanțarea din cadrul FTJ, România trebuie să elaboreze Planuri Teritoriale pentru Tranziție Justă pentru toate teritoriile vizate de acest instrument de finanțare. Aceste planuri ar trebui să prezinte un proiect al procesului de tranziție prin identificarea provocărilor în fiecare teritoriu afectat în parte, precum și a nevoilor existente și obiectivelor de dezvoltare care trebuie atinse până în 2030.
Principalul obiectiv al acestui proiect este acela de a sprijini Guvernul României în elaborarea Planurilor Teritoriale de Tranziție Justă pentru cele șase județe (Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Mureș și Prahova). Acest lucru se va realiza prin analizarea situației curente și a strategiilor de dezvoltare pentru aceste regiuni și prin alinierea unor acțiuni care să asigure o tranziție justă. Acest proces va include interviuri și consultări cu părțile interesate la nivel național, regional și local.

DURATA PROIECTULUI:
Octombrie 2020 –Iulie 2021 (9 luni)

BENEFICIAR:
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

FINANȚAT DE:
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului de Sprijin pentru Reforme Structurale și în colaborare cu Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale de la nivelul Comisiei Europene.

Mai multe informații depspre Mecanismul pentru Tranziție Justă sunt disponibile la: https://mfe.gov.ro/mecanismul-pentru-o-tranzitie-justa/